sobota, 10 listopada 2012

Sticky Box

Sticky box podobnie jak element z position : fixed jest zawsze widoczny, ale w przeciwieństwie do niego nie jest zawsze w tym samym miejscu względem okna. Kiedy strona zostaje przewinięta przylepia się do krawędzi.

Zdaje mi się że nawet padła propozycja uzupełnienia CSS o taką możliwość, ale póki co trzeba się wspomagać JavaScript.

1. Odpowiednia struktura HTML dla celów demonstracji, tj: content, aside i wewnątrz jego div jako sticky box
Treść
2. Żeby skrypt poprawnie działał div musi mieć względną pozycję
div
  {

  background-color : #ccc;
  height      : 100px;
  position     : relative;
  width      : 100px;
  
  }
3. Pozostałe style są tylko po to, żeby uwidocznić efekt
body
  {
  
  display : table;
  
  }

section
  {
  
  background-color : #eee;
  display     : table-cell;
  height      : 1000px;
  width      : 640px;
  
  }
  
aside
  {
  
  background-color : #ddd;
  display     : table-cell;
  padding-top   : 200px;
  width      : 320px;
  
  }
4. Tworzymy referencję do elementu i pobieramy jego odległość od góry strony
var
  div  = document.getElementsByTagName( 'div' )[ 0 ],
  offset = div.offsetTop;
5. Po przesunięciu paska pobierana jest odległość między górną krawędzią widoku, a początkiem strony
window.onscroll = function()
  {

  var scroll = window.scrollY;
6. Jeśli odległość okna jest równa większa niż elementu to jest ustawiany inline style dla top
if( scroll > offset )
  {

  div.style.top = ( scroll - offset ) + 'px';

  }
7. W przeciwnym razie porównywana jest aktualna i startowa odległość elementu, jeśli nie są równe to resetowany jest top. Pozwala to uniknąć niedokładności wynikających z skoków podczas przesuwania
else if( div.offsetTop !== offset )
  {
  div.style.top = 0;
  }
};
Solucja działa we wszystkich popularnych przeglądarkach.

Zobacz efekt na jsFiddle.