piątek, 9 listopada 2012

Checkbox Hack

Checkbox Hack to technika wykorzystująca możliwości CSS3, tj. bez JavaScript, a z pomocą elementu checkbox można manipulować stylami sąsiadujących elementów.


1. Tworzymy kontener
2. Wrzucamy do środka checkbox z etykietą
3. Ustawiamy kontener jako relatywny
div
  {

  position : relative;

  }

4. Ukrywamy checkbox
input
  {
  
  visibility : hidden;
  
  }
5. Nad nim generujemy nowy element z szarym tłem
label:before
  {

  background-color : grey;
  content     : "";
  height      : 16px;
  left       : 0;
  position     : absolute;
  width      : 16px;

  }
6. Z kolei nad nim następny, nie co mniejszy
label:after
  {

  content : "";
  height  : 12px;
  left   : 2px;
  position : absolute;
  top   : 2px;
  width  : 12px;

  }
7. Na końcu, kiedy element z tej samej gałęzi co label jest zaznaczony, to poprzedzający go pseudo-element zmienia kolor
:checked ~ label:after
  {

  background-color : black;

  }
Dla poprawnego wyświetlenia w starszych przeglądarkach polecam IE7.js.

Zobacz efekt na jsFiddle.