czwartek, 31 stycznia 2013

Refleksje - rzutowanie obiektu do klasy

Java pozwala na tytułową operacją w bardzo prosty sposób
Object1.cast( Object2 );
Object1 jest rzutowany do klasy reprezentowanej przez Object2. Ostatnio naszła mnie ochota na coś podobnego w PHP, żeby rzutować obiekt klasy rozszerzający rodzica do innej klasy rozszerzającej rodzica. W PHP nie ma na to prostej metody, ale można ją samemu napisać bardzo elegancko
// rozszerzenie klasy jest jak najbardziej na miejscu bo będziemy pracować na jej instancji
class ReflectionObjectExtended extends ReflectionObject
 {
 
 private $Obj;
 
 public function __construct( $Object )
 {
 
 parent::__construct( $Object );
 
 $this->Obj = $Object; // przyda też się oryginalny obiekt
 
 }

 // nowa metoda jako argumenty przyjmuje refleksję klasy do której obiekt ma być rzutowany, oraz tablicę z argumentami dla konstruktora
 public function cast( ReflectionClass $ReflectionClass, array $arg = array() )
 {
 
 $New = $ReflectionClass->newInstanceArgs( $arg ); // tworzymy instancję obiektu który zostanie zwrócony
 
 foreach( $this->getProperties() as $ReflectionProperty ) // pobieramy refleksje parametrów aktualnego obiektu
  {
  
  $ReflectionProperty->setAccessible( TRUE ); // dzięki temu mamy dostęp do chronionych i prywatnych właściwości
  
  $name = $ReflectionProperty->getName(); // pobieramy nazwę...
  $value = $ReflectionProperty->getValue( $this->Obj ); // ...i wartość aktualnego obiektu

  if( $ReflectionClass->hasProperty( $name ) ) // jeśli klasa do której rzutujemy ma taką właściwość...
  {
  $Property = $ReflectionClass->getProperty( $name ); //...bierzemy jej refleksję...
  $Property->setAccessible( TRUE ); // ...udostępniamy j.w...
  $Property->setValue( $New, $value ); // ...i przypisujemy nową wartość...
  }
  else // ...w przeciwnym razie...
  {
  $New->$name = $value; // ...tworzymy właściwość
  }
  
  }
 
 return $New;
 
 }
 
 }
A oto zastosowanie
$DOMDocument = new DOMDocument();
$ReflectionObjectExtended = new ReflectionObjectExtended( $DOMDocument );
$ReflectionObjectExtended->cast( new ReflectionClass( 'DOMElement' ), array( 'strong' ) );
Bardziej praktycznym przykładem jest przeniesienie danych z obiektu dla użytkownika niezalogowanego do obiektu dla zalogowanego podczas logowania.

wtorek, 29 stycznia 2013

Refleksje - uzyskanie tablicy argumentów

Jakiś czas temu spotkałem się w jakimś języku programowania z "agregacją" argumentów, nie pamiętam gdzie, ale wyglądało to mniej więcej tak:

function test( foo, bar ... )
  {

  foo; // 1

  bar; // [ 2, 3, 4, 5 ]

  }

test( 1, 2, 3, 4, 5 );
foo jest to typowy argument - nazwany, bar to wspomniany agregujący, który przechowuje wartości w tablicy. W PHP podobna sytuacja jest rozwiązana specjalnym zestawem funkcji:
function test( $foo )
  {

  $foo; // 1
  func_num_args(); // 5
  func_get_args(); // array( 1, 2, 3, 4, 5 ) 
  func_get_arg( 1 ); // 2

  }

test(1,2,3,4,5);
Jak widać func_get_args() zwraca tablicę indeksowaną numerycznie, a co jeśli chciałbym mieć w kluczach nazwy argumentów? Tutaj właśnie pomoże programowanie refleksyjne
function test( $foo )
  {

  $foo; // 1

  $ReflectionFunction = new ReflectionFunction( __FUNCTION__ ); // 1. tworzona jest refleksja aktualnej funkcji
  $param = $ReflectionFunction->getParameters();        // 2. z refleksji funkcji pobierana jest tablica refleksji parametrów
  $count = count( $param );                   // 3. zapisuję liczbę parametrów
  $bar = array_combine(                     // 8. wartości połączonej tablicy służą jako klucze dla kolejnych argumentów
    array_merge(                       // 7. łączone są obie tablice
      array_map(                      // 4. tablica parametrów jest mapowana
        function( $ReflectionParameter )
          {
          return $ReflectionParameter->name;      // 5. z parametru wyciągana jest tylko jej nazwa
          },
         $param ),
      range( $count, func_num_args() - $count ) ),     // 6. tworzona jest tablica z przyszłymi kluczami dla nienazwanych parametrów
    func_get_args() );

  $bar; // array( 'foo' => 1, 1 => 2, 2=> 3, 3 => 4, 4 => 5 ) 

  }

test( 1, 2, 3, 4, 5 );
Jest to złożone rozwiązanie, ale jednocześnie uniwersalne (niezależne od liczby argumentów nazwanych i nienazwanych), które mi się przydało.

Update 2013-01-31 23:00:
W dyskusji z bratem (który w przeciwieństwie do mnie jest na bieżąco z C++) wyszło że w C/C++ jest "agregacja" argumentów, nazywana zmienną liczbą argumentów
void fun( char *msg, ... );