czwartek, 31 stycznia 2013

Refleksje - rzutowanie obiektu do klasy

Java pozwala na tytułową operacją w bardzo prosty sposób
Object1.cast( Object2 );
Object1 jest rzutowany do klasy reprezentowanej przez Object2. Ostatnio naszła mnie ochota na coś podobnego w PHP, żeby rzutować obiekt klasy rozszerzający rodzica do innej klasy rozszerzającej rodzica. W PHP nie ma na to prostej metody, ale można ją samemu napisać bardzo elegancko
// rozszerzenie klasy jest jak najbardziej na miejscu bo będziemy pracować na jej instancji
class ReflectionObjectExtended extends ReflectionObject
 {
 
 private $Obj;
 
 public function __construct( $Object )
 {
 
 parent::__construct( $Object );
 
 $this->Obj = $Object; // przyda też się oryginalny obiekt
 
 }

 // nowa metoda jako argumenty przyjmuje refleksję klasy do której obiekt ma być rzutowany, oraz tablicę z argumentami dla konstruktora
 public function cast( ReflectionClass $ReflectionClass, array $arg = array() )
 {
 
 $New = $ReflectionClass->newInstanceArgs( $arg ); // tworzymy instancję obiektu który zostanie zwrócony
 
 foreach( $this->getProperties() as $ReflectionProperty ) // pobieramy refleksje parametrów aktualnego obiektu
  {
  
  $ReflectionProperty->setAccessible( TRUE ); // dzięki temu mamy dostęp do chronionych i prywatnych właściwości
  
  $name = $ReflectionProperty->getName(); // pobieramy nazwę...
  $value = $ReflectionProperty->getValue( $this->Obj ); // ...i wartość aktualnego obiektu

  if( $ReflectionClass->hasProperty( $name ) ) // jeśli klasa do której rzutujemy ma taką właściwość...
  {
  $Property = $ReflectionClass->getProperty( $name ); //...bierzemy jej refleksję...
  $Property->setAccessible( TRUE ); // ...udostępniamy j.w...
  $Property->setValue( $New, $value ); // ...i przypisujemy nową wartość...
  }
  else // ...w przeciwnym razie...
  {
  $New->$name = $value; // ...tworzymy właściwość
  }
  
  }
 
 return $New;
 
 }
 
 }
A oto zastosowanie
$DOMDocument = new DOMDocument();
$ReflectionObjectExtended = new ReflectionObjectExtended( $DOMDocument );
$ReflectionObjectExtended->cast( new ReflectionClass( 'DOMElement' ), array( 'strong' ) );
Bardziej praktycznym przykładem jest przeniesienie danych z obiektu dla użytkownika niezalogowanego do obiektu dla zalogowanego podczas logowania.