wtorek, 29 stycznia 2013

Refleksje - uzyskanie tablicy argumentów

Jakiś czas temu spotkałem się w jakimś języku programowania z "agregacją" argumentów, nie pamiętam gdzie, ale wyglądało to mniej więcej tak:

function test( foo, bar ... )
  {

  foo; // 1

  bar; // [ 2, 3, 4, 5 ]

  }

test( 1, 2, 3, 4, 5 );
foo jest to typowy argument - nazwany, bar to wspomniany agregujący, który przechowuje wartości w tablicy. W PHP podobna sytuacja jest rozwiązana specjalnym zestawem funkcji:
function test( $foo )
  {

  $foo; // 1
  func_num_args(); // 5
  func_get_args(); // array( 1, 2, 3, 4, 5 ) 
  func_get_arg( 1 ); // 2

  }

test(1,2,3,4,5);
Jak widać func_get_args() zwraca tablicę indeksowaną numerycznie, a co jeśli chciałbym mieć w kluczach nazwy argumentów? Tutaj właśnie pomoże programowanie refleksyjne
function test( $foo )
  {

  $foo; // 1

  $ReflectionFunction = new ReflectionFunction( __FUNCTION__ ); // 1. tworzona jest refleksja aktualnej funkcji
  $param = $ReflectionFunction->getParameters();        // 2. z refleksji funkcji pobierana jest tablica refleksji parametrów
  $count = count( $param );                   // 3. zapisuję liczbę parametrów
  $bar = array_combine(                     // 8. wartości połączonej tablicy służą jako klucze dla kolejnych argumentów
    array_merge(                       // 7. łączone są obie tablice
      array_map(                      // 4. tablica parametrów jest mapowana
        function( $ReflectionParameter )
          {
          return $ReflectionParameter->name;      // 5. z parametru wyciągana jest tylko jej nazwa
          },
         $param ),
      range( $count, func_num_args() - $count ) ),     // 6. tworzona jest tablica z przyszłymi kluczami dla nienazwanych parametrów
    func_get_args() );

  $bar; // array( 'foo' => 1, 1 => 2, 2=> 3, 3 => 4, 4 => 5 ) 

  }

test( 1, 2, 3, 4, 5 );
Jest to złożone rozwiązanie, ale jednocześnie uniwersalne (niezależne od liczby argumentów nazwanych i nienazwanych), które mi się przydało.

Update 2013-01-31 23:00:
W dyskusji z bratem (który w przeciwieństwie do mnie jest na bieżąco z C++) wyszło że w C/C++ jest "agregacja" argumentów, nazywana zmienną liczbą argumentów
void fun( char *msg, ... );