sobota, 14 stycznia 2012

VirtualHost na Linux`ie

The Apache Software Foundation
Całkiem niedawno przesiadłem się na Linux Mint, dystrybucję opartą na Ubuntu, która z koleji opiera się na Debian`ie. Dwunasta wersja o nazwie kodowej "Lisa" prezentuje się całkiem nieźle, ale niestety z braku doświadczenia i wsparcia na Sony Vaio nie raz muszę się pogłowić jak coś zrobić. Czasami całkiem frustrujące sytuacje mają proste rozwiązania, tak też było z VirtualHost w Apache.W Microsoft Windows obsługa własnych domen wygląda mniej więcej tak:
 1. Dodanie wpisu do pliku C:/Windows/system32/hosts
  123.123.123.123  domena.localhost
 2. Dodanie wpisu do pliku C:/XAMPP/apache/conf/httpd.conf
  <VirtualHost *:80>
      RewriteEngine On
      RewriteOptions Inherit
      ServerName domena.localhost
      DocumentRoot /var/www/domena
      <Directory />
          Options FollowSymLinks
          AllowOverride All
      </Directory>
      <Directory /var/www/domena>
          Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
          AllowOverride All
          Order allow,deny
          allow from all
      </Directory>
      ErrorLog /var/www/domena/apache-error.log
      LogLevel warn
      CustomLog /var/www/domena/apache-access.log combined
  </VirtualHost>
Teraz wystarczyło uruchomić serwer i cieszyć się z jej dobrodziejstw. Niestety trochę czasu potrwało zanim uzyskałem podobny efekt w moim nowym systemie.Rozpoczynamy podobnie:
 1. Dodanie wpisu do pliku /etc/hosts
  123.123.123.123  domena.localhost
 2. Stworzenie nowego pliku w /etc/apache2/sites-available/domena
  <VirtualHost *:80>
      RewriteEngine On
      RewriteOptions Inherit
      ServerName domena.localhost
      DocumentRoot /var/www/domena
      <Directory />
          Options FollowSymLinks
          AllowOverride All
      </Directory>
      <Directory /var/www/domena>
          Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
          AllowOverride All
          Order allow,deny
          allow from all
      </Directory>
      ErrorLog /var/www/domena/apache-error.log
      LogLevel warn
      CustomLog /var/www/domena/apache-access.log combined
  </VirtualHost>
 3. Wykonanie komendy w terminalu
  a2esite domena
Teraz należy usługę zrestartować i to wszystko. Listę uruchominych stron znajdziemy w katalogu /etc/apache2/sites-enabled.

Jak widać na obu platformach sytuacja wygląda podobnie, ale nie tak samo więc mam nadzieję, że zaoszczędzę komuś czasu.