wtorek, 25 września 2012

PHP i JavaScript. Część 1 - Hello World

Kontynuując wieloletnią tradycję wszelkich podręczników do nauki programowania, pierwszy stworzony program wypisze:
Hello World
Tym samym pominę teoretyczne opisy obu języków, które znajdziecie na Wikipedii.

Wpis z cyklu Tutorial PHP i JavaScript.
PHP

echo 'Hello World';
print 'Hello World';
echo i print to konstrukcje językowe i dwa zasadnicze sposoby na wyświetlenie treści. Generalnie kwestią gustu jest wybór, który używamy. echo w przeciwieństwie do print może pobierać wiele argumentów
echo 'Hello', ' ', 'World'; 
Można to jednak zrekompensować w print łączeniem stringów
print 'Hello' . ' ' . 'World';
Co jest możliwe w większości miejsc gdzie można podać skalar.

print zawsze zwraca 1
echo print '';
echo nic jak wskazuje dokumentacja, ale próba wyświetlenia zwracanej wartości kończy się błędem składniowym
print echo '';
Parse error: syntax error, unexpected T_ECHO
Po więcej różnic odsyłam na StackOverflow.

Jako że preferuję echo dalsze przykłady będą tylko z nim.

Nasz mini program można też zapisać w inny sposób
echo( 'Hello World' );
echo "Hello World";
echo <<<EOT
Hello World 
EOT; 
echo <<<'EOT'
Hello World 
EOT;
Nawiasy są opcjonalne i nic nie zmieniają, pozostałe wariacje to podwójny cudzysłów, Heredoc i Nowdoc, ale w tym przypadku są one niewskazane, bo spada nam wydajność, a nie wykorzystujemy ich zalet. W przypadku Heredoc i Nowdoc zaraz po <<< wstawia się identyfikator np. EOT, taki samo na końcu. Tekst musi w osobnej linii.

JavaScript

document.write( 'Hello World' );
console.log( 'Hello World' );
document i console to obiekty, write i log to ich metody. W przypadku pierwszego kodu tekst pojawi się na stronie, w przypadku drugiego w konsoli przeglądarki.
console ma znacznie więcej metod do wyświetlenia treści dedykowanych dla różnych sytuacji
console.info( 'Hello World' );
console.warn( 'Hello World' );
console.error( 'Hello World' );
document ma jeszcze writeln, który dodatkowo stawia na końcu rozpoczęcie nowej linii
document.writeln( 'Hello World' );
Tak jak w przypadku echo i print można użyć podwójny cudzysłów co daje nam tylko możliwość wykorzystania wewnątrz ciągu pojedyńczego cudzysłowu
document.write( "Hello World" );
console.log( "Hello World" );
write nie jest wieloargumentowy, ale metody console już tak
console.log( 'Hello', ' ', 'World' );
We wszystkich przypadkach można jednak użyć łączenia stringów
document.write( 'Hello' + ' ' + 'World' );
console.log( 'Hello' + ' ' + 'World' );
W kolejnej części skupię się na zmiennych i jeszcze trochę napiszę o stringach.