sobota, 7 maja 2011

RegEx w przykładach

Regex, znane także jako RegExp, a tj. Regular Expressions, czyli Wyrażenia Regularne to powszechne narzędzie do przeszukiwania, edytowania i dzielenia łańcuchów. Dosyć skomplikowane, ale za to szybkie i elastyczne. W sieci jest przedstawionych wiele zastosowań i czasami spore ich zbiory. A oto mała próbka od mnie:
  • BitTorrent Hash Info
    /(?:>|\s)([a-z0-9]{40})(?:<|\s)/i
  • BitTorrent Tracker
    /\s*(http.*?\/announce(?:\..{1,3})?)\s*/gi